Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Ochrana utajovaných skutočností 

Špeciálne riešenia na ochranu utajovaných skutočností v elektronickej podobe

Špecializujeme sa na dodávku riešení na ochranu utajovaných skutočností v elektronickej podobe, prispôsobených špecifickým požiadavkám zákazníkov. Tieto riešenia obsahujú špeciálne hardvérové produkty a softvérové riešenia na manipuláciu s citlivými a utajovanými informáciami rôzneho stupňa utajenia, až do stupňa utajenia TAJNÉ, EU SECRET a NATO SECRET.

Hardvérové portfólio tvoria predovšetkým technické prostriedky na báze IT komponentov s ochranou proti nežiaducemu elektro-magnetickému vyžarovaniu, tzv. TEMPEST komponenty podľa štandardov NATO SDIP-27 Level A, B alebo C, tzn. TEMPEST počítače, tlačiarne, skenery, monitory, LAN switche, projektory, dátové rozvádzače a podobne. Súčasťou našich služieb je vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s vyhláškou NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov v znení neskorších predpisov. Poskytujeme aj nevyhnutnú súčinnosť pri certifikácii technických prostriedkov Národným bezpečnostným úradom.

Súčasťou našich riešení je zabezpečenie kompletnej inštalácie na určenom mieste v priestoroch zákazníka a zaškolenie správcu informačného systému, bezpečnostného správcu a používateľov na správu, obsluhu a prácu s technickým prostriedkom.

V oblasti technických prostriedkov odporúčame zákazníkom špeciálne TEMPEST riešenia našich technologických partnerov Siltec, Eurotempest, SST a ďalších, ktoré vyhovujú požiadavkám Národného bezpečnostného úradu, ako aj požiadavkám bezpečnostných autorít Európskej únie a NATO.