2018

Umelá inteligencia
41

2015

Kybernetická bezpečnosť

2012

37

2010

Efektívna správa IT

2008

Riešenia v segmente civilnej bezpečnosti

2006

IT bezpečnosť

2005

Komunikačné dispečingy

2001

30

1999

IP telefónia
Unified Communication
Kontaktné centrá pre finančný segment

1995

Prostriedky šifrovej ochrany informácií

1993

Podnikové ústredne

Firemný profil

ALISON Slovakia integruje a vyvíja bezpečnostné riešenia už viacej ako 25 rokov, keď sa od značky Ericsson oddelila divízia podnikových riešení.

Technologickým vývojom, budovaním skúseností a referenciami sa spoločnosť ALISON vyprofilovala na špecializovaného dodávateľa riešení kybernetickej bezpečnosti v súkromnom sektore aj verejnej správe. Pre ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky dodávame bezpečnostné riešenia na ochranu utajovaných skutočností. Hlavným miestom podnikania je Slovensko, kde sú zároveň lokalizovaní aj naši zamestnanci a odborný vývojový a implementačný tím.


Informácie o spoločnosti
info@alison-group.sk

Cybersecurity Made in Europe

Spoločnosť ALISON Slovakia získala na základe úspešne absolvovaného procesu právo používať značku Cybersecurity Made in Europe.

Metodika pre udelenie značky je v garancii Európskej organizácie kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Organisation - ECSO) a môžu ju získať iba európske firmy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré dodržujú vysoké profesionálne a legislatívne štandardy a zamestnávajú viacej ako polovicu zamestnancov v Európskej únii. Súčasťou procesu je aj splnenie základných bezpečnostných požiadaviek definovaných Európskou agentúrou pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA).

Na základe zmluvy s Európskou organizáciou kybernetickej bezpečnosti značku Cybersecurity Made In Europe udeľuje na Slovensku Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

CYBERSECURITY MADE IN EUROPEadd remove

Manažment kvality a informačnej bezpečnosti.

Manažment kvality je súčasťou riadenia spoločnosti ALISON Slovakia, pričom cieľom je optimalizácia pracovných postupov a procesov s dôrazom na kvalitu našich služieb. Patrí medzi naše priority a zabezpečuje, že všetky naše projekty a aktivity spĺňajú požiadavky na kvalitu vyžadovanú zákazníkmi.

  • Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní
    Akadémia ekonomických informácií a analýz SIMS potvrdzuje výsledok hodnotenia spoľahlivosti v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania. Hodnotenie Spoľahlivý partner v roku 2021 získalo 15,6 percenta z 10 715 dodávateľov verejných zákaziek.
  • Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
  • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
  • Systém manažérstva služieb v IT podľa ISO 20000-1
MANAŽMENT KVALITY add remove

OCHRANA ÚDAJOV add remove

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem