Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Podmienky používania webovej stránky

Za obsah webovej stránky www.alison-group.sk zodpovedá spoločnosť ALISON Slovakia s. r. o., a jej používanie sa riadi slovenským právom. Technickú realizáciu a hosting prevádzkuje spoločnosť M7 s. r. o., na základe predmetu činnosti zapísaného v OR SR:

Používanie webovej stránky

Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa webovú stránku. Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, stránku opustite.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Sú uvedené ako referenčné partnerské odkazy a so zámerom poskytnúť komplexné informácie v relevantnej oblasti. Na webové stránky uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nemá prevádzkovateľ vplyv a za žiadne vyhlásenia alebo materiál na týchto stránkach, ktoré navštívite na základe vlastného rozhodnutia, nenesie zodpovednosť.

Autorské právo

Webová stránka je chránená autorským právom.

Prevádzkovateľ webovej stránky dáva povolenie na kopírovanie textu alebo dokumentov na tejto stránke iba na nekomerčné použitie a za predpokladu, že všetky kópie takto vytvorených dokumentov budú označené príslušným zdrojom a interpretované pravdivo a neskreslene.