Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Architektúra SINA je riešením, ktoré umožní bezpečnú komunikáciu počítačov pripojených do siete. Tento systém je založený na princípe vytvárania šifrovaných tunelov, tzv. virtuálnych privátnych sietí VPN, medzi komunikujúcimi zariadeniami. SINA nie je len šifrovaním zabezpečeným komunikačným systémom, ale komplexnou bezpečnou informačno-komunikačnou architektúrou s integrovanými bezpečnostnými prvkami na rôznych úrovniach ISO/OSI komunikačného modelu vrátane prvkov digitálnej autentifikácie a autorizácie zariadení a osôb využívajúcich systém SINA, bezpečnostných politík a šifrovania.

Systém SINA sa skladá z viacerých produktov, ktoré v sebe integrujú nielen vlastnosti šifrovania a VPN, ale slúžia aj na bezpečné spracovanie, ukladanie, prenos a overovanie utajovaných a iných citlivých informácií. Systém SINA poskytuje škálovateľné riešenia určené pre národné, medzinárodné aj nadnárodné infraštruktúry s certifikáciou nadnárodných bezpečnostných autorít až na stupeň EU SECRET a NATO SECRET.