Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Ochrana utajovaných skutočností 

Konzultačné poradenstvo a bezpečnostná dokumentácia pre oblasť priemyselnej bezpečnosti

Zákazníkom, ktorí spracovávajú utajované informácie, a teda musia splniť požiadavky na ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich oblastí, poskytujeme konzultačné služby, služby návrhu, vypracovania alebo revízie bezpečnostnej dokumentácie, ako aj návrhu a realizácie opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností.