Ochrana utajovaných skutočností 

Riešenia na báze prostriedkov a systémov šifrovej ochrany informácií

Poskytujeme riešenia na bezpečnú a dôveryhodnú komunikáciu s použitím prostriedkov a systémov šifrovej ochrany informácií už desiatky rokov, primárne pre verejný sektor.

Ochrana citlivých a utajovaných informácií šifrovaním je často len jednou súčasťou celkového bezpečnostného riešenia, ktoré musí zabezpečiť:

  • dôvernosti informácií – informácie sú dostupné iba oprávneným osobám, čiže sú chránené pred sprístupnením neoprávneným osobám a následným možným zneužitím,
  • integritu informácií – informácie sú chránené pred pozmenením alebo neúplnosťou v dôsledku možného odcudzenia, straty alebo poškodenia časti informácií,
  • autentickosť informácií – pôvod informácií je nepopierateľný a dôveryhodný; informácie preukázateľne pochádzajú od známej, dôveryhodnej osoby,
  • dostupnosť informácií – informácie musia byť prístupné oprávneným osobám v reálnom čase, na mieste, spôsobom a v podobe podľa potreby týchto osôb,
  • dôveryhodnosť informácií – informácie musia mať v danom čase pravdivú hodnotu na základe zabezpečenia ich dôvernosti, integrity a autenticity a ich obsah by mal byť potvrdený overením z viacerých nezávislých dôveryhodných zdrojov.

Dôvernosť a integrita informácií sú zabezpečené šifrovaním, ostatné funkcie riešenia sú zabezpečené ďalšími komponentmi systému šifrovej ochrany informácií alebo spolupracujúcimi subsystémami.

Naše bezpečnostné riešenia sú založené na dlhoročných skúsenostiach a produktoch technologických partnerov secunet Security Networks AG Nemecko, Crypto AG Švajčiarsko, Sectra Communications Švédsko, PRIM´X Technologies Francúzsko a ďalších.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem