Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

SINA Workstation ako jeden z produktov spoločnosti secunet Security Networks AG (Nemecko) dokáže poskytnúť vysokú úroveň ochrany pri práci vo virtuálnom prostredí kdekoľvek. K údajom a aplikáciám je možné pristupovať bezpečne a bez obmedzení. Prístup nie je ovplyvnený miestom ani typom nezabezpečeného internetového pripojenia.

Komplexné šifrovacie metódy implementované v architektúre SINA dokážu chrániť utajované dokumenty a citlivé údaje nielen v každej fáze ich životného cyklu, ale aj pri akomkoľvek type pripojenia používateľa do siete na báze SINA. V dobe, kedy sa práca na diaľku stáva pre zamestnancov bežnou súčasťou pracovného života, poskytuje architektúra SINA jedinečné riešenia.