Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Žijeme vo veku digitalizácie a elektronickej komunikácie, kde sa ochrana dát a informácií v elektronickej podobe stáva absolútnou nevyhnutnosťou. Informácie majú pre každú organizáciu nesmiernu hodnotu a z hľadiska dostupnosti správnych informácií v správnom čase, na správnom mieste, v správnej forme a pre správnych ľudí sú pre organizáciu nenahraditeľným a rozhodujúcim faktorom jej úspechu alebo neúspechu.

Potenciálny únik informácií a následne ich zneužitie môžu spôsobiť fatálne následky. Existuje veľa spôsobov, ako je možné informácie v elektronickej podobe chrániť. Jednou z najbezpečnejších metód ich ochrany je šifrovanie.