Asymetrické šifrovanie je založené na princípe používania dvojice kľúčov, verejného a súkromného. Verejný kľúč slúži na zašifrovanie správy a môže byť zdieľaný s každým. Súkromný kľúč slúži na dešifrovanie správy, a teda musí byť chránený. Asymetrické šifrovanie má vysokú výpočtovú náročnosť na strane šifrátora a dešifrátora, čo spôsobuje relatívne vysoké časové zdržanie dát procesom šifrovania a dešifrovania na šifrovacích zariadeniach, a teda tento spôsob šifrovania nie je vhodný na zabezpečenie komunikačných trás alebo informačno-komunikačných služieb, ktoré vyžadujú rýchly prenos dát s nízkym oneskorením pre komunikáciu v reálnom čase. Nevýhodou asymetrického šifrovania je tiež spôsob vytvorenia šifrovacieho kľúča, ktorý neumožňuje vytvorenie kľúčov obdobne ako pri symetrickom spôsobe šifrovania na strane odosielateľa a príjemcu bez nutnosti prenosu, resp. doručenia samotného kľúča druhej strane.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem