Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Existujú dva najčastejšie používané spôsoby šifrovania dát – asymetrické šifrovanie, známe aj ako šifrovanie s použitím verejného kľúča, a symetrické šifrovanie.

Symetrické šifry sa často používajú v kombinácii s asymetrickými. Otvorený text sa zašifruje symetrickou šifrou s náhodne vygenerovaným symetrickým kľúčom. Tento symetrický kľúč sa potom zašifruje verejným kľúčom asymetrickej šifry a doručí sa spolu so zašifrovanými dátami určenému príjemcovi. Dáta môže dešifrovať iba majiteľ súkromného kľúča danej asymetrickej šifry.