Šifrovacie algoritmy zaisťujú dôvernosť údajov a riadia kľúčové procesy a prvky, ktoré tvoria základy kybernetickej bezpečnosti akéhokoľvek informačno-komunikačného systému vrátane autentifikácie a autorizácie komunikujúcich zariadení, aplikácií alebo osôb, zabezpečenia integrity údajov a nepopierateľnosti (nonrepudiation).

Autentifikácia umožní overenie pôvodu správy, autorizácia zabezpečí, že správy sú doručované a dešifrované len medzi oprávnenými zariadeniami, softvérovými aplikáciami alebo oprávnenými osobami, a integrita poskytuje dôkaz o tom, že obsah správy sa od jej odoslania nezmenil. Nepopierateľnosť zabezpečuje uistenie, že danú správu odoslal identifikovateľný odosielateľ, ktorý teda nemôže poprieť, že danú správu odoslal. Šifrovanie však nezabezpečuje dostupnosť a ani dôveryhodnosť šifrovaním chránených dát a informácií.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem