Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

PORTFÓLIO 

Ochrana utajovaných skutočností

Od roku 1994 dodávame pre ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky bezpečnostné riešenia na ochranu utajovaných skutočností a od roku 2004 aj na ochranu utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou podľa štandardov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

Hlavným zameraním divízie je konzultačné poradenstvo, technický návrh, dodávka, implementácia, technická podpora a servis komplexných bezpečnostných riešení v oblasti ochrany utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s aktuálnymi štandardmi v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.