Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

WEBINÁRE 

Manažment bezpečnosti

Webináre, webcasty aj dokumenty sú primárne určené IT manažérom a manažérom riadenia kybernetickej bezpečnosti na pozíciách CISO, DPO a CRO alebo CIO a CTO. Obsah sa rozširuje aj pre novovznikajúce IT profesie s kompetenciou kybernetickej bezpečnosti.