Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Manažment bezpečnosti 

Webinár

Povolenie vzdialeného prístupu a jeho posun na ďalšiu úroveň

Február 2021 záznam
CyberArk
Záznam z podujatia

Máte ťažkosti s centrálnym monitorovaním, správou zabezpečenia a prístupom k operáciám pre koncových používateľov aj externých dodávateľov? Nezúfajte. Vzdialený prístup CyberArk (predtým Alero) môže vzdialeným pracovníkom umožniť vykonávať dôležité obchodné operácie odkiaľkoľvek a kedykoľvek a zjednodušiť prístup externým používateľom dodávateľov bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť.

Pripojte sa a zistite, ako môže vzdialený prístup CyberArk pomôcť vašej organizácii:

  • Umožnite používateľom pripojiť sa ku kritickým systémom bez VPN
  • Povoľte priamy prístup k cieľovým systémom
  • Automatizujte audit, monitorovanie a izoláciu
  • Poskytnite správcom jednoduchý spôsob, ako schváliť privilegovaný prístup priamo z ich mobilného telefónu