Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Manažment bezpečnosti 

Webinár

Čo znamená princíp nulovej dôvery pre bezpečnosť kontajnerov a aplikácií

Záznam na vyžiadanie, premiéra 24.8.2022
CyberArk
Záznam z podujatia

Zero Trust alebo princíp nulovej dôvery má stále širšie uplatnenie.

Prudký nárast narušení, ktoré súvisia s phishingom, zneužívaním dodávateľského reťazca softvéru a inými zraniteľnosťami spôsobilo, že mnohé bezpečnostné tímy si definitívne uvedomili, že zabezpečenie perimetra je už prežitkom. Moderná infraštruktúra stiera hranice medzi tými, ktorí sú „vnútri“ perimetra a „mimo neho“. Preto sa správa identity a prístupu do aplikácií stávajú ešte dôležitejšou súčasťou bezpečnosti kontajnerovej architektúry.

Tento webinár a demo ukazujú, ako zjednodušiť a posilniť bezpečnosť aplikácií OpenShift pomocou certifikovanej out-of-the-box integrácie OpenShift s CyberArk Secrets Management.

Odborníci z Red Hat a CyberArk priblížia osvedčené postupy, ktoré našli uplatnenie v mnohých organizáciách na zabezpečenie OpenShift klastrov.

Môžete sa inšpirovať, ako

  • vytvoriť strojovú identitu pre vaše aplikácie OpenShift
  • centrálne spravovať a auditovať strojový prístup
  • obnoviť dôveru vo vašu aplikačnú bezpečnosť