Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Manažment bezpečnosti 

Webinár

Prečo sa princíp nulovej dôvery začína zabezpečením digitálnej identity

Jún 2021 záznam
CyberArk
Záznam z podujatia

Moderné hrozby a nedávne incidenty, akými bol aj útok na dodávateľský reťazec SolarWinds, sú len ďalším dôkazom, že tentoraz sa bude bojovať o bezpečnú digitálnu identitu. Postoj „očakávame narušenie ochrany" je dôležitým východiskom návrhu účinnej bezpečnostnej stratégie.

V panelovej diskusii sa stretnú špecialisti a analytici, ktorí majú desiatky rokov skúseností. Cieľom je ponúknuť CISO a manažérom bezpečnosti praktické skúsenosti a odporúčania k modelom Zero Trust, čiže princípu nulovej dôvery.

Zaoberať sa budeme

zmenou rizík spojených s privilegovaným prístupom, keďže používatelia a zdroje sú čoraz viac mimo podnikovej siete,

metódami, ktoré útočníci uplatňujú na získanie privilegovaného prístupu,

spôsobmi, ako organizácie môžu uplatniť prístup Zero Trust komplexným zabezpečením digitálnej identity