Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Manažment bezpečnosti 

Webinár

Rozšírené výhody riešení jednotného prihlásenia

November 2020 záznam
CyberArk
Záznam z podujatia

Single Sign-On (SSO) je štandardom pre správu prístupu zamestnancov k aplikáciám a systémom. Jednotné prihlásenie vylučuje potrebu individuálnych hesiel pre každú aplikáciu alebo systémový účet a nahrádza ich jediným súborom poverení. Medzi okamžité výhody jednotného prihlásenia patrí výrazne zlepšená skúsenosť koncového používateľa, zjednodušený prístup k podnikovým zdrojom a robustnejšie kontroly zabezpečenia identity.

Existuje však veľa ďalších, dlhodobých výhod, ktoré môžu organizácie realizovať implementáciou riešení jednotného prihlásenia. Napríklad, pomocou správne nakonfigurovaných samoobslužných nástrojov môžu spoločnosti výrazne znížiť svoje náklady na IT znížením počtu hovorov na helpdesk v súvislosti s heslom. Okrem toho môže jednotné prihlásenie vylúčiť rizikové účty, ktoré zostávajú aktívne, keď zamestnanci menia pozície alebo odchádzajú zo spoločností.