Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Manažment bezpečnosti 

Webinár

TOP 5 úvah o cloudovej bezpečnosti pre CISOs

September 2020 záznam
CyberArk
Záznam z podujatia

Tradičné hranice zabezpečenia siete takmer zmizli a digitálna ochrana sa posunula od zabezpečenia siete k zabezpečeniu identity. Akákoľvek identita sa za určitých podmienok môže stať privilegovanou, čo podčiarkuje potrebu zabezpečenia privilegovaného prístupu všade, kde existuje.

Obsah

  • Vplyv zdvojnásobenia 68 % CIO na cloudové služby v nadväznosti na COVID-19
  • Rast identity používateľov cloudov, aplikácií a nástrojov, ktoré si vyžadujú silné oprávnenia
  • Výzvy, ktorým vaša organizácia čelí pri správe prístupu a identít v cloude
  • Päť kritických otázok, ktoré si dnes musíte položiť, aby ste zajtra mohli čeliť výzvam cloudovej identity