Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Manažment bezpečnosti 

Webinár

Odhaľte a zabezpečte svoju rizikovú expozíciu

Máj 2020 záznam
CyberArk
Záznam z podujatia

Pod vplyvom narastajúceho počtu bezpečnostných problémov , sa čoraz viac organizácie  spoliehajú na dôveryhodných partnerov pri hľadaní optimálnych riešení. Rapid7 a CyberArk ponúkajú ucelené integrácie svojich riešení, prostredníctvom ktorých zaistíte bezpečnosť vašej organizácie.

Agenda

  • Project Sonar v InsightVM pre identifikáciu  aktív dostupných z internetu
  • Kontinuálne hodnotenie a identifikácia aktív v infraštruktúre a ich manažovanie v CyberArk
  • Presné a úplné posúdenie zraniteľností v infraštruktúre