Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Manažment bezpečnosti 

Webinár

Budúcnosť správy prístupov

Marec 2021 záznam
CyberArk
Záznam z podujatia

Správa prístupov (Access Management - AM) je podstatnou súčasťou kybernetickej bezpečnosti a hlavným pilierom portfólia podnikových technológií. Lídri bezpečnosti, vrátane CIO a CISO nasadzujú riešenia pre riadenie prístupu ako súčasť svojich stratégií nulovej dôvery (Zero Trust) a hĺbkovej ochrany (defense-in-depth) na ochranu IT systémov pred kybernetickými útokmi a narušeniami bezpečnosti, ktoré sú cielené na kompromitáciu identít a na úniky údajov.

Organizácie súčasne využívajú technológie riadenia prístupov na zvýšenie produktivity, zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a podporu obchodných iniciatív, ktoré sú závislé od spoľahlivých mechanizmov riadenia prístupov, založených na správe identít.

Na tomto webinári pomôžeme profesionálom v oblasti riadenia identít porozumieť novým trendom v oblasti riadenia prístupov, ukážeme, ako môže riadenie prístupov zvýšiť bezpečnosť hybridných prostredí a ukážeme si nasledujúcu generáciu schopností CyberArk pre AM.  

Po absolvovaní webináru

  • Pochopíte, ako zmeny v IT prostredí a podnikových hnacích mechanizmoch formujú Access Management 
  • Zistíte, ktoré bezpečnostné funkcie sú dôležité  
  • Budete vedieť porovnať CyberArk so staršími aj modernými riešeniami IAM
  • Získate prehľad o novej generácii systémov riadenia prístupu CyberArk