Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

01/2024

   Report bezpečnosti

Pätica globálnych rizík to potvrdzuje: Z technológií sa stávajú – zbrane 

Extrémne počasie, dezinformácie generované AI, sociálna a politická polarizácia, kritický rast životných nákladov, kybernetické útoky. Tu je päť najväčších rizík na rok 2024.

Svetové ekonomické fórum vydáva už takmer dve desaťročia v januári varovanie pre celý svet. Global Risks Report v roku 2024 varuje pred zneužívaním umelej inteligencie a rastom kybernetického zločinu. Naším problémom bude, ako rozoznať pravdu a či sa to bude vôbec dať.

Vypočujte si Report bezpečnosti, číta pre vás AI.

Misinformácie a dezinformácie

Do svetovej päťky vystrelilo doteraz minoritné riziko. Už nie sú totiž potrebné ani špeciálne zručnosti, ani tak veľa peňazí. Jednoduché používateľské rozhrania a AI nástroje umožnili explóziu skreslených, zavádzajúcich, zmanipulovaných a sfalšovaných informácií. Dostali vlastné označenie „syntetický obsah“ a znamená to všetko od sofistikovaného klonovania hlasu a obrazu až po falošné webové stránky.

Štáty a spoločenstvá reagujú na tieto rastúce riziká reguláciou zameranou na platformy aj tvorcov nelegálneho obsahu. Preto vyvolávajú takú veľkú pozornosť návrhy regulácie generatívnej AI na oboch stranách Atlantiku. Vo všeobecnosti však zatiaľ rýchlosť a účinnosť regulácie pravdepodobne nedostihnú tempo vývoja.

→ Do 2026 môže byť synteticky generovaných až 90% online obsahu


V nasledujúcich dvoch rokoch využije široká škála aktérov boom syntetického obsahu, čo prináša riziko spoločenskej polarizácie, ideologického násilia a politickej represie. Dôsledky, ktoré budú pretrvávať ďaleko za krátkodobým horizontom.

Syntetický obsah dokáže manipulovať s jednotlivcami, poškodzovať ekonomiku a polarizovať spoločnosť v rôznych oblastiach a rôznymi spôsobmi. Odborníci upozorňujú aj na pribúdajúce oblasti zločinu, ako je napríklad deepfake pornografia alebo manipulácia s akciovým trhom.

Kybernetické zraniteľnosti

Rýchla integrácia pokročilých technológií vystavuje väčšiu časť svetovej populácie možnému digitálnemu a fyzickému zneužitiu. Organizované zločinecké siete si čoraz viacej privlastňujú zmiešané obchodné modely a nové technológie. Predstavuje to významné riziká pre jednotlivcov, inštitúcie aj firmy a môže viesť k ohrozeniu vlád a teritoriálnej kontroly štátov.

Nové technologické nástroje otvoria nové trhy pre zločinecké siete, pričom kybernetická kriminalita ako zdroj príjmov organizovaného zločinu má čoraz nižšie riziko a náklady. Napríklad phishingové útoky môžu byť teraz ľahko a presne preložené pomocou generatívnej AI do menšinových jazykov.

V nadchádzajúcich rokoch sa bude musieť modifikovať aj kybernetická obrana. Paradoxne bude mať dve veľmi odlišné úlohy – kyberobrana bude viacej sofistikovaná a zároveň bude musieť najviac pracovať s tými najslabšími. Cieľmi budú digitálne menej gramotní jednotlivci a nedostatočne zabezpečené infraštruktúry a systémy. 

Ako to nevzdať

Už teraz sa na „odhaľovaní pravdy“ podieľajú pokročilé technologické nástroje. Sú kľúčové pri poskytovaní overiteľných informácií v rozličných oblastiach, od práva a bezpečnosti až po médiá a akademický výskum.

→ Umelá inteligencia a strojové učenie sú na prvom mieste. AI môže analyzovať obrovské množstvo dát na detekciu vzorov a nezrovnalostí, ktoré vedú k odhaleniu klamlivých alebo falšovaných informácií. Strojové učenie pomáha v zdokonaľovaní detekčných algoritmov na základe predošlých skúseností.

→ Blockchain poskytuje transparentné a nezmeniteľné záznamy, ktoré sa môžu použiť na overenie pravosti a pôvodu informácií, produktov a transakcií.

→ Rozšírená a virtuálna realita sa využívajú na simuláciu alebo rekonštrukciu udalostí a situácií na lepšie pochopenie a analyzovanie svedectiev alebo dôkazov.

→ Biometrické technológie slúžia na overovanie identity a znižovanie podvodov. Biometrické dáta ako odtlačky prstov, rozpoznanie tváre, hlasová analýza slúžia na identifikáciu osôb, ale zároveň predstavujú citlivé a zraniteľné datasety na učenie AI.

→ Senzory a inteligentné IoT zariadenia poskytujú real-time dáta a sledovanie, ktoré môžu pomôcť pri verifikácii udalostí alebo stanovovaní faktov.

→ Prediktívna analytika dokáže na báze historických dát a analýzy trendov predpovedať tendencie, čím umožňuje lepšie pochopenie a predchádzanie klamlivým praktikám.

→ Digitálna forenzia umožňuje analyzovať elektronické dáta v počítačových systémoch alebo mobilných zariadeniach na odhalenie digitálneho podvodu alebo zneužitia.

→ V kybernetickej bezpečnosti bude nenahraditeľným nástrojom analýza neštruktúrovaných dát. Čiže schopnosť spracovať a analyzovať veľké objemy dát z rôznych zdrojov vrátane textových dokumentov, e-mailov, sociálnych médií, video a audio súborov.

Na odhaľovanie pravdy a posilňovanie transparentnosti budú slúžiť aj ďalšie, dnes ešte drahé technológie.

→ Keďže kvantové počítače majú schopnosť spracovať obrovské množstvá dát rýchlejšie ako tradičné počítače, budú riešiť zložité úlohy, ako je dekódovanie šifrovania alebo analýza komplexných datasetov.

→ Veľkým prísľubom sú pokročilé algoritmy na spracovanie prirodzeného jazyka. Tieto algoritmy môžu pomôcť analyzovať a porozumieť obrovskému množstvu textových dát, ako sú články, vedecké publikácie alebo sociálne médiá, na odhalenie klamlivých informácií alebo trendov.

Na odhalenie podvodných schém alebo dezinformačných kampaní sa môžu použiť nástroje na analýzu vzťahov a vzorcov v sociálnych sieťach.

→ Pri analyzovaní a porozumení vzorcov v reči či texte môže pomôcť výpočtová lingvistika a takzvaný text mining. Takto sa dajú odhaliť napríklad skryté klamstvá alebo manipulatívne rečnícke postupy.

→ Vzhľadom na rastúci výskyt deepfake videí a audio nahrávok prevádzkovatelia sociálnych sietí rozvíjajú deepfake detekčné technológie. Sú schopné identifikovať a rozlíšiť falošné materiály od autentických a budú nesmierne dôležité.

→ Satelitné snímkovanie a diaľkový prieskum pomáhajú v monitorovaní environmentálnych zmien či urbanistického vývoja, ale slúžia aj na sledovanie konfliktných oblastí a katastrof.

***