Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

02/2023

   Report bezpečnosti

Internetové blackouty. Ďalší nový normál?

Svet je znepokojený správami, ktoré upozorňujú na masívny rast výpadkov internetu. Podľa odborníkov ide o ďalší nový normál. Reporty poukazujú na zámerné odstávky či niekoľkodňové výpadky internetu po celom svete.

Ak zvážime, že do konca tohto desaťročia bude online až 90 percent populácie vo veku od 6 rokov a počet IoT zariadení vzrastie na 29,4 miliardy, máme seriózny bezpečnostný problém. Kybernetická bezpečnosť dostala ďalšiu dimenziu.

Internet outage, blackout, shutdown

Stav od čiastočného až po úplný výpadok internetových služieb. Dôvodom sú rozhodnutia cenzorov, katastrofy, bezpečnostné zásahy, chyby alebo kybernetické útoky.

Čoraz častejšie vypína internet vláda

Autoritárske režimy využívajú viachodinové odstávky internetu, aby obmedzili komunikáciu a zdieľanie informácií. Úmyselné výpadky internetu postihli v roku 2022 približne 710 miliónov ľudí vo svete, čo predstavuje medziročný nárast 41 percent. Ekonomické straty dosiahli takmer 24 miliárd dolárov, pričom ide o finančný odhad iba pre 114 veľkých výpadkov v dvadsiatich troch krajinách.

Spôsobov, ako sa dá vypnúť internet na vládnej úrovni, je viacero – odpojiť elektrickú sieť, demontovať infraštruktúru internetových služieb či manipulovať so sieťovými smerovačmi a systémami názvov domén. Patrí sem aj blokovanie prechodu obsahu cez kľúčové sieťové brány, zastavenie všetkej internetovej prevádzky alebo jej presmerovanie. Keď sa obmedzia možnosti šírky pásma, internet sa spomalí na nepoužiteľné rýchlosti. Toto „priškrtenie“ môže znemožniť zdieľanie videí a živých prenosov.

Výpadky elektrického prúdu

Počas poruchy elektrickej siete, keď bolo v Bangladéši bez elektriny viacej ako 140 miliónov ľudí, sa internetová prevádzka prepadla počas siedmich hodín. Vysielače sa v tom čase spoliehali na generátory a šesťhodinové batérie. V Severnej Karolíne (USA) streľba na elektrické rozvodne ovplyvnila internetovú prevádzku na niekoľko dní. Na Ukrajine spôsobili raketové útoky rozsiahle poškodenia elektrickej infraštruktúry a následne aj výpadky internetového pripojenia.

Kybernetické útoky

DDoS útoky patria medzi najstaršie, dokážu však brutálne zahltiť webovú stránku alebo sieť a tak znížiť až blokovať dostupnosť pre používateľov. Zatiaľ čo sa ešte predminulý rok trvanie DDoS útokov meralo v minútach, v minulom roku to už bolo v hodinách. V priemere trvali útoky približne osem hodín, najdlhší takmer štyri dni.

S tým úzko súvisia botnetové útoky, keď útočníci využívajú napadnuté počítače na spustenie DDoS útokov, šírenie malvéru alebo vykonávanie iných škodlivých aktivít.

V prípade malvérových útokov škodlivý softvér infikuje počítačové systémy a siete a následne ich môže poškodiť.

Ak ide o útoky priamo na internetovú infraštruktúru, zameriavajú sa najmä na smerovacie systémy, ktoré riadia prevádzku medzi sieťami. Manipuláciou alebo narušením týchto systémov dokážu útočníci spôsobiť rozsiahle výpadky. Aj jeden zabudnutý router je vážnym ohrozením pre celú sieť.

Častým útokom je takzvané odcudzenie protokolu. Border Gateway Protocol (BGP) sa používa na smerovanie prevádzky na internete. BGP hijacking je forma kybernetického útoku, pri ktorej útočník zmení smerovacie informácie v tomto protokole, čo spôsobí, že internetová prevádzka je presmerovaná na iné miesto.

Prírodné katastrofy

Pri zemetrasení na Šalamúnových ostrovoch internetová prevádzka v roku 2022 výrazne klesla počas jedenástich hodín. Dažde a záplavy v auguste zničili v Pakistane najmä optické káble, čo spôsobilo prepad internetovej prevádzky o šesťdesiat percent a v niektorých častiach krajiny bola nedostupnosť až pätnásť hodín.

Technické problémy

Na technické problémy sa pri výpadkoch internetu v roku 2022 odvolávali prevádzkovatelia v Kirgizsku, v Austrálii a na Haiti, pričom nedostupnosť trvala od troch do šiestich hodín. Keďže Shetlandské ostrovy sú primárne závislé od podmorského káblového systému, jeho poškodenie v októbri 2022 spôsobilo takmer „úplné vypnutie“ ostrovov. Obavy zo sabotáže však úrady vyvrátili.

Internet funguje, nedá sa iba komunikovať

Správy o dodržiavaní ľudských práv zaraďujú medzi internetové výpadky aj zámerné obmedzenia prístupu k webovým stránkam, vyhľadávačom alebo komunikačným platformám, akými sú Facebook, Telegram alebo WhatsApp. Znamená to blokovanie konkrétnych URL alebo IP adries.

Čo sa týka sociálnych médií, najviac blokovanou platformou v roku 2022 bol Twitter. Zaznamenal 21 650 hodín úmyselného narušenia – o polovicu viac ako Instagram (56 %) aj ako Facebook (64 %).

(V reakcii na cielené vypínanie internetu začiatkom januára WhatsApp ohlásil, že nová funkcia možní, aby služba zostala funkčná, aj keď vlády nariadia vypnutie internetu. Používatelia sa budú môcť pripojiť k WhatsApp pomocou proxy servera.)

Pre úplnosť

Ak poskytovatelia služieb nezverejnia dôvody výpadku svojich služieb, poruchy sa prosto zaraďujú do kategórie „príčiny výpadku internetu neznáme“.