Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Bezpečnosť na skúšku 

Zvýšená kontrola a monitorovanie bezpečnostných udalostí

Podozrivá aktivita admina alebo dodávateľa

Neoprávnený prístup k informačnému systému

Neautorizované zmeny záznamov, poškodenie spôsobené treťou stranou

Porušenie zmluvných vzťahov

Porušenie právnych predpisov

Rozšírením infraštruktúry o používateľov pracujúcich na diaľku sa mení aj celkový stav bezpečnostnej architektúry. Viaceré opatrenia, ktoré vynucujete vnútri perimetra, nie je možné uplatňovať aj na vzdialenej lokalite.

Je preto potrebné mať podrobný prehľad o aktivitách – hláseniach, logoch, ktoré môžu odhaliť potenciálne nebezpečné aktivity používateľa alebo útočníka a schopnosť reagovať na ne.

Vyžiadajte si konzultáciu alebo ponuku.
Kliknite na formulár