Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Bezpečnosť na skúšku 

Bezpečné riešenie kolaboratívnych nástrojov

Práca z domu

Videokonferencia

Telekonferencia

Virtuálna klapka

Teleworker

Mobilná pobočka

MiTeam Meetings je riešenie pre zamestnancov, ktorí chcú zostať v úzkom kontakte s tímom pri práci na diaľku prostredníctvom obrazu. Je výborné aj pre plnohodnotný osobný kontakt so zákazníkom, ideálny na prezentáciu ponúk, produktov a služieb.

Aplikácia Softphone (softfón) umožňuje hlasovú komunikáciu cez internet (VoIP) a nahrádza pevnú klapku v kancelárii. Je nainštalovaná na tablete, notebooku alebo smartfóne pripojenom k internetu a volania môžete prevziať kdekoľvek.

Ponuka konzultácií a produktov bezplatne