Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Bezpečnosť na skúšku 

Publikované a monitorované smernice vzdialeného prístupu

Porušenie zmluvných vzťahov

Porušenie právnych predpisov

Zamestnanci pracujúci z domu na počítačoch predstavujú potenciálne riziko pre vašu firmu vzhľadom na ich správanie sa na internete.

Je preto potrebné presne zadefinovať smernice k zásadám bezpečného používania pracovných prostriedkov ako aj správania sa.

Smernice by mali pokrývať všetky oblasti z hľadiska zabezpečenia siete, útokov v oblasti sociálneho inžinierstva, metód autentifikácie, používania softvéru, a školení. Publikovaním týchto zásad však úloha nekončí. Len monitorovanie, testovanie a vyhodnocovanie správneho dodržiavania týchto zásad zabezpečí ich funkčnosť.

Ponuka konzultácií a produktov bezplatne

  • Vzor politiky vzdialenej práce
  • Vzor komunikácie pre bezpečnú prácu z domova
  • Permanentný prístup k platforme TrendMicro Phishinsight určený na cybersec školenia a testovanie koncových používateľov