Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Bezpečnosť na skúšku 

Silné zabezpečenie prístupu ku kritickým aplikáciám pre dodávateľov a IT

Podozrivá aktivita admina alebo dodávateľa

Neoprávnený prístup k informačnému systému

Neautorizované zmeny záznamov

Poškodenie spôsobené treťou stranou

Porušenie zmluvných vzťahov

Porušenie právnych predpisov

Prístup privilegovaných užívateľov ako sú IT administrátori alebo dodávateľa ku kritickým systémom na diaľku predstavuje významné riziká. Úroveň kontroly nad ich aktivitami je zásadne odlišná ako vo vnútornom prostredí. Je preto dôležite tieto prístupy monitorovať a kontrolovať.

Implementáciou bezpečnostného agenta s viacúrovňovou ochranou pre servery a dynamické dátové centrá zvýšite ochranu a môžete využiť preventívnu ochranu virtuálnych záplat a chrániť vašu IT infraštruktúru pred novými a neznámimi hrozbami.

Ponuka na konzultácie a produkty bezplatne