Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Bezpečnosť na skúšku 

Silné zabezpečenie a dohľad vzdialenej pracovnej stanice

Phishing s cieľom získať citlivé údaje

Zneužitie zraniteľnosti pracovnej stanice

Podozrivá aktivita zamestnanca

Ransomware

Únik dát z pracovnej stanice

Podozrivá aktivita zamestnanca

Škodlivý kód

Je potrebné, aby mali všetky zamestnanecké zariadenia, ktoré majú vzdialený prístup, bezpečnostnostného agenta s viacúrovňovou ochranou, ktorý zabezpečí pracovnú stanicu proti kybernetickým útokom.

Pre efektívne riadenie bezpečnosti vám centrálny monitoring udalostí v jednej konzole poskytne potrebné údaje na včasnú reakciu a tak môžete zabrániť útočníkovi v jeho škodlivej činnosti alebo škodlivému kódu napáchať škody vašej organizácii.

Zvýšenou viditeľnosťou budete vedieť odhaliť komplexné útoky a automatizáciou reakcie vás bezpečnostný agent včas ochráni 24/7 pred väčšími škodami.

Vyžiadajte si konzultáciu alebo ponuku.
Kliknite na formulár