Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

28.2.2022

   Informácia pre verejnosť

28.2.2022 Ponúkame obciam a mestám bezodplatné konzultácie v kybernetickej bezpečnosti

Na základe skúseností vidíme, že obce a mestá nemajú často zabezpečenú internetovú sieť, chýba im firewall alebo sa spoliehajú na amatérske riešenia. V súčasnej napätej situácii ponúkame pomoc primátorom a starostom, keďže sú ako štatutári zodpovední za kybernetickú bezpečnosť.

V súvislosti s krízovou situáciou v regióne a kybernetickými útokmi je ohrozená celá verejná správa, ale mimoriadne zraniteľné sú obce a mestá, ktoré zanedbali kvalitné bezpečnostné riešenie. Či už to bol nepostačujúci finančný a personálny kapitál alebo nedôslednosť, množstvo obcí a miest je nechránených.

Najväčšie ohrozenie samosprávy predstavujú prieniky do siete, akými sú ransomvérový útok, kompromitácia informácií a dát alebo útoky tretích strán. Viac ako 80 percent úspešných útokov je realizovaných mailom, čiže spôsobené správaním používateľa, ktorý kliká na škodlivé prílohy. Jednou z priorít samosprávy by preto malo byť teraz varovanie zamestnancov, dôsledná kontrola dodávateľov a bezpečné zálohovanie.

Efektívnym manuálom je zoznam Preventívnych opatrení v záujme maximálneho zvýšenia odolnosti voči kybernetickým bezpečnostným incidentom vydaných ako súčasť Varovania NBÚ pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu.

1. Primátori a starostovia by si mali u svojho IT manažéra alebo dodávateľa služieb neodkladne overiť, ako sú pripravení čeliť hrozbám.

2. Vyžiadať si písomné vyhodnotenie stavu bezpečnosti podľa zoznamu Preventívnych opatrení.

3. Overenie opatrení nezávislou stranou, čiže posúdenie manažérom alebo audítorom kybernetickej bezpečnosti.

Spoločnosť ALISON Slovakia ponúka obciam a mestám bezodplatné konzultácie manažéra kybernetickej bezpečnosti, čiže telefonické alebo online overenie opatrení. Konzultácie sú určené pre štatutárov, IT manažérov alebo zamestnancov samosprávy.

Postup

Prosím, overte si stav bezpečnosti podľa nasledujúceho zoznamu opatrení, vyhotovte zápis písomne a kontaktujte nás so žiadosťou o telefonickú alebo online konzultáciu.

+421 2 59 499 499

helpdesk@alison-group.sk 

Príloha

Preventívne opatrenia v záujme maximálneho zvýšenia odolnosti voči kybernetickým bezpečnostným incidentom