Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

01/2019

Report bezpečnosti

Kybernetický zločin ako osobná ujma, prísnejšia regulácia v EÚ a vznik nových pracovných miest

Počas roku 2018 zaznamenala spoločnosť Google najväčší záujem o vyhľadávanie pojmu cyber security vo svete a vo všetkých kategóriách bez obmedzenia – články, obrázky, správy, YouTube etc. v období od 25. novembra do 1. decembra. Odborníci sa domnievajú, že tento záujem širokej verejnosti mohol nastať práve po upozornení spoločnosti Amazon na únik e-mailových adries jej zákazníkov (21. 11. 2018) a po zverejnení informácie (30. 11. 2018) o úniku údajov pol miliardy hostí americkej hotelovej siete Marriott.

Hodnota 100 predstavuje najvyššiu popularitu príslušného výrazu. Skóre 50 znamená, že má polovičnú popularitu. Skóre 0 znamená, že nebol dostatok dát pre daný výraz na relatívnej škále

Ak niekto vyhľadával kybernetickú bezpečnosť, tak najčastejšie vyhľadával aj témy, akými sú počítačová bezpečnosť alebo bezpečnosť ako globálny pojem, alebo na druhej strane zamestnanie, plat a kurzy v tejto oblasti. Najrýchlejšie rastúcimi témami boli v tejto súvislosti GDPR, umelá inteligencia a možnosť vzdelania alebo zamestnania v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

K začiatku januára 2019 bolo pre odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa sociálnej siete LinkedIn takmer 12-tisíc ponúk v Európskej únii a 32-tisíc v Spojených štátoch. V súvislosti s tým, že charakteristika a oblasti kybernetickej kriminality sa menia, je možné očakávať vznik ďalších a nových pracovných pozícií na rôznych úrovniach od dátových analytikov, bezpečnostných architektov až po členov topmanažmentu.

Špecialisti zo spoločnosti ALISON Slovakia predpokladajú v roku 2019 sprísnenie regulatívy zo strany Európskej komisie a štátnych inštitúcií. Podľa nich ochrana údajov bude naďalej silná téma a štátna a súkromná sféra by mali k nej pristupovať zodpovedne a v súlade s aktuálnymi požiadavkami legislatívy. Problémové sú zvyčajne finančné prostriedky na implementáciu adekvátnych opatrení.

Súkromná sféra investuje do ochrany dát adekvátne v porovnaní s výškou rizika, ktoré môže byť vo forme straty dobrého mena, trhu, klientov, alebo výškou pokuty podľa mimoriadne prísneho zákona. Zároveň môže interným zamestnancom – špecialistom na bezpečnosť a ochranu údajov poskytnúť zaujímavé platové ohodnotenie. Štátna sféra je v prípade platov obmedzená definovanými platovými triedami a stropmi a investície do ochrany údajov a prevádzky takých riešení vychádzajú z možností, ktoré majú na základe štátneho rozpočtu.