Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Zákon o kybernetickej bezpečnosti 

Organizácie kritickej infraštruktúry

Ponúkame expertné služby na zabezpečenie legislatívnych povinností kybernetickej bezpečnosti

Riešenia pre prevádzkovateľov základných služieb, kde základná služba je prvkom kritickej infraštruktúry

Ak ste ako prevádzkovateľ základnej služby registrovaný v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti na stránke Národného bezpečnostného úradu a zároveň v zozname prvkov kritickej infraštruktúry podľa schváleného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 347/2018 Z. z., pomôžeme vám s riešením požiadaviek zákona prostredníctvom konzultačných služieb, služieb návrhu, vypracovania alebo revízie bezpečnostnej dokumentácie, ako aj návrhu a realizácie opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností.

Naši odborníci disponujú potrebnými certifikáciami v zmysle požiadaviek zákona o utajovaných skutočnostiach.

Chcem vedieť viac