Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Zákon o kybernetickej bezpečnosti 

Mestá a obce, úrady verejnej správy

Ponúkame expertné služby na zabezpečenie legislatívnych povinností kybernetickej bezpečnosti

Riešenia pre prevádzkovateľov základných služieb, kde základná služba je informačným systémom verejnej správy

Zoznam prevádzkovateľov a správcov ISVS


Ak ste ako prevádzkovateľ základnej služby ISVS registrovaný v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti na stránke
Národného bezpečnostného úradu alebo ste správcom informačného systému verejnej správy (ISVS), pomôžeme vám s nasledujúcimi povinnosťami:

 • Identifikujeme všetky povinnosti, ktoré od vás legislatíva vyžaduje, ako aj úroveň aktuálneho plnenia
 • Následne vypracujeme plán implementácie bezpečnostných pravidiel, kde budú definované konkrétne aktivity, ktoré sa budú realizovať v horizonte najbližších mesiacov
 • Bezpečnostné pravidlá budú komunikované používateľsky zrozumiteľnou formou všetkým zainteresovaným stranám – pracovníkom úradu, dodávateľom
 • Nastavíme kontinuálne vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti tak, aby každá osoba úradu mala dostatočnú kompetenciu posúdiť možné kybernetické hrozby (napríklad podvodný e-mail na zaplatenie faktúry)
 • Spolu s vaším dodávateľom alebo prevádzkovateľom IT služieb
  • skontrolujeme a nastavíme úroveň bezpečnosti vašej internej infraštruktúry,
  • skontrolujeme a nastavíme adekvátne zabezpečenie vašich webových stránok a kritických systémov,
  • nastavíme efektívny model monitoringu kybernetickej bezpečnosti vo vašej infraštruktúre.
  • Periodicky budeme vyhodnocovať úroveň bezpečnosti vo vašej organizácii
 • Zabezpečíme zber bezpečnostných udalostí na účely zákona
 • Pomôžeme vám počas auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Podporíme vás pri komunikácii s bezpečnostnými autoritami
Chcem vedieť viac