Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Kybernetická bezpečnosť 

Kyberbezpečnostné projekty

„Security First“

Legislatívne požiadavky a kybernetické ohrozenia vytvárajú množstvo vysokokvalifikovaných nárokov na komerčné inštitúcie aj orgány verejnej správy. Reagujeme na zvýšený dopyt a ponúkame expertné služby a produkty kybernetickej bezpečnosti.

Za tri desiatky rokov sme prešli cestu od podnikových ústrední k prvkom umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti a preto vnímame bezpečnosť ako esenciálnu a vysoko profesionálnu službu.

Od roku 2018 sme implementovali bezpečnostné riešenia najmä v bankovom a finančnom sektore a pre organizácie verejnej správy sme dizajnovali a implementovali riešenia CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Pre ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky dodávame bezpečnostné riešenia na ochranu utajovaných skutočností. Sme certifikovaný partner a exkluzívny obchodný kanál pre produkty Secunet na Slovensku, pričom krypto produkty SÍNA sú certifikované na ochranu národných utajovaných skutočnosti aj utajovaných skutočnosti EÚ a NATO.

Spolupráca našich divízií zastrešuje komplexnú oblasť kyberbezpečnosti, ktorá zahŕňa dizajn a implementáciu technológií a procesov na ochranu systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi. Potenciál divízie rozvíjame na báze nových služieb a partnerov v súlade s technologickými trendami

Všetci zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere, absolvovali personálnu previerku podľa zákona 215/2004 Z. z. O ochrane utajovaných skutočností I. až III. stupňa.

Štrukturálne previerky I. stupňa majú najmä administratívno - ekonomickí pracovníci a technicko – výkonní pracovníci majú previerky II. a III. stupňa podľa zákona 215/2004 Z. z. O ochrane utajovaných skutočností. Aktuálne personálne previerky zamestnancov I. až III. stupňa sú platné do roku 2024.

Interný projektový, servisný a prevádzkový tím spoločnosti ALISON Slovakia tvorí 47 zamestnancov, počet externých vysoko špecializovaných odborníkov v projektoch presahuje dve desiatky