Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Kybernetická bezpečnosť 

AliSOC

Stredisko bezpečnostných operácií

Chrániť sa pred rastúcimi hrozbami kyberútokov a nežiaducimi bezpečnostnými udalosťami je v dnešnej dobe absolútne nevyhnutné. Hrozby pribúdajú a stávajú sa čoraz sofistikovanejšími, a preto je nevyhnutné investovať do opatrení, ktoré umožnia rýchlo identifikovať, analyzovať a odstraňovať potenciálne incidenty.

Čo treba premyslieť, ak by chcela organizácia postaviť a prevádzkovať interné SOC

Predstavujeme vám AliSOC

 

Stredisko bezpečnostných operácií (SOC) je vaša najlepšiu obranná línia proti kybernetickým hrozbám. AliSOC je vybavené špičkovou technológiou a tímom skúsených bezpečnostných expertov, ktorí majú jediný cieľ - ochrániť vašu firmu pred stratou dôvernosti, integrity a dostupnosti vašich dôležitých údajov.

Čo je Stredisko bezpečnostných operácií?

Stredisko bezpečnostných operácií (Security Operation Center - SOC) je centrálnym bodom pre správu, monitorovanie a reakciu na bezpečnostné hrozby vo vašej firme.

Hrozby môžu pochádzať z rôznych zdrojov, vrátane cielených kybernetických útokov, malvéru, phishingu a ďalších sofistikovaných techník, ktoré môžu vášmu podnikaniu spôsobiť obrovské škody. SOC slúži ako prehľadný a výkonný nástroj na identifikáciu a elimináciu takýchto rizík.

Ak by chcela organizácia interne postaviť SOC a prevádzkovať ho, musí si premyslieť

 • Prevádzka: Bezpečnostný monitoring a SIEM, energie, fyzické zabezpečenie, upgrade, update, licencie, personálne náklady a certifikácie
 • Náklady: podpora a licencie
 • Odhad: 0,5 milióna eur ročne náklady

Prečo potrebujete SOC pre svoju firmu?
5+1 dôvodov

 1. Reakcia v reálnom čase
  Náš expertný tím sleduje vaše systémy 24/7 a reaguje na potenciálne hrozby okamžite. Umožňuje vám to minimalizovať čas prestoja a obnoviť vaše podnikanie čo najskôr.
 2. Predchádzanie útokom
  Namiesto pasívneho monitorovania AliSOC aktívne skúma a analyzuje možné hrozby. Takto identifikujeme potenciálne slabiny vo vašich systémoch a kritických infraštruktúrach, aby sme predišli útokom ešte predtým, než sa stanú skutočnosťou.
 3. Skúsený tím odborníkov
  Naši bezpečnostní experti majú dlhoročné skúsenosti s detekciou a riešením kybernetických hrozieb. Sú dobre oboznámení s najnovšími technológiami a stratégiami na boj proti neustále sa meniacim taktikám útočníkov.
 4. Špičková technológia
  AliSOC je vybavené modernými nástrojmi na monitorovanie, detekciu a analýzu hrozieb. Tieto nástroje nám umožňujú poskytovať vám komplexný pohľad na bezpečnostné udalosti vo vašej firme.
 5. Účinná spolupráca
  AliSOC tím pracuje v úzkej spolupráci s vaším interným IT tímom alebo dodávateľmi bezpečnostných služieb. Zabezpečujeme plnú transparentnosť a pravidelnú komunikáciu, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky.

*Individualizované riešenia

Rozumieme, že každá firma je jedinečná a má odlišné bezpečnostné potreby. Preto naše riešenia prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám a veľkosti vašej firmy.

Interne alebo externe?

Pri nákupe bezpečnostných služieb je dôležité zvážiť výhody a nevýhody interného a externého SOC. Pre menšie organizácie môže byť výhodnejšie využiť externé SOC, ktoré poskytujú škálovateľnosť a prístup k odborníkom. Finančná argumentácia je postavená na porovnaní nákladov na vlastného IT personálu a technológie s nákladmi na službu externého SOC.

Efektívne SOC musí mať správne nastavené procesy a technológie aj kvalifikovaných ľudí. Slovensko trpí nedostatkom analytikov kybernetickej bezpečnosti, čo obmedzuje možnosti budovania interných SOC. Zároveň sa ukazuje, že technológie nemôžu nahradiť ľudí, a preto aj pri využití SOC ako služby je nevyhnutný tím odborníkov pre kvalitné riadenie a prevádzku.

Nenechajte svoju firmu či organizáciu bez ochrany pred kybernetickými hrozbami. Vzhľadom na nedostatok odborníkov a rýchlo sa meniace prostredie, využitie externého SOC môže byť strategickou a finančne výhodnou voľbou.

Investujte do bezpečnosti a získajte partnera, ktorý chráni vašu hodnotu a budúcnosť.

Požiadajte o aktívnu konzultáciu