Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Komunikačné riešenia 

Kontaktné centrá

Mitel MiContact Center

Komplexná platforma pre komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom hlasu, e-mailu, četu, SMS a sociálnych sietí.

Realizujeme multimediálne komunikačné riešenia pre spracovanie veľkého objemu interakcií. Naše riešenia nachádzajú uplatnenie pri komunikácii so zákazníkom so snahou maximálne mu priblížiť ponúkané služby a produkty prostredníctvom tradičných kanálov, ako aj sociálnych sietí.

Spracovanie interakcií a rýchla komunikačná odozva je rovnako nevyhnutná aj v oblasti riadenia núdzových situácií. Navrhujeme a realizujeme dispečerské riešenia, ktoré sprehľadňujú komunikáciu a uľahčujú rozhodnutia. V reálnom čase dokážu informovať veľké množstvo osôb v prípade núdze, umožňujú zdieľanie dát a výrazne znižujú stres v krízových situáciách.