Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Komunikácia a kolaborácia 

Kolaborácia

Mitel MiCollab

Dynamické, real-time používateľské prostredie pre komunikáciu a čet, audio, web a videokonferencie

Ponúkame riešenia pre spoluprácu v tíme, zdieľanie nápadov a informácií. Pre zamestnancov to znamená jednoduchú a plnohodnotnú tímovú spoluprácu. Zákazníkom to umožňuje lepší prístup k správnym ľuďom vo vašej organizácii.

Ak môžu používatelia rýchlo a ľahko zdieľať informácie, diskutovať a spolupracovať na dokumentoch, celý tím je informovanejší, má lepšie výsledky a robí správne rozhodnutia včas.