Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Výkon bezpečnosti 

Webinár

Trendy v kybernetických útokoch a MITER ATT&CK

Apríl 2021 záznam
TrendMicro
Záznam z podujatia

Útočníci neustále sledujú aktuálne zraniteľnosti, aby našli najefektívnejší spôsob prieniku do organizácie. Ak chceme teda vytvoriť funkčnú obrannu a chrániť sa pred hrozbami, musíme sa na svet pozerať očami útočníkov a predvídať ich plány.

MITER ATT&CK pomáha kybernetickej bezpečnosti napredovať a harmonizovať sa. Je tak cenným nástrojom pre celé odvetvie. Štandardizuje interpretáciu útočníckych prístupov a na základe toho vytvára všeobecne platné definície pre správanie sa skupín využívajúcich hrozby.

Pripojte sa k aprílovému webináru o hrozbách a sledujte naživo otázky a odpovede.

  • Nové taktiky, ktoré útočníci vyvíjajú a používajú na nové a nenápadné kybernetické útoky
  • Metódy, ako útočníci prenikajú do organizácií
  • Obranné stratégie, akými môže organizácia minimalizovať riziko prieniku a využiť pri tom rámec MITER ATT&CK na zachytenie postupnosti zložitých útokov. Tak ako sa stáva v prípadoch Carbanak alebo FIN7