Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Výkon bezpečnosti 

Webinár

Trend Micro XDR – rozšírená ukážka detekcie a odozvy

December 2020 záznam
TrendMicro
Záznam z podujatia

Viditeľnosť naprieč rôznymi vektormi útokov je rozhodujúca. Rýchlo zhromažďovať a analyzovať rozmanité údaje zvyšuje schopnosť porozumieť rizikám, zmierňovať ich a reagovať na ne.

Trend Micro XDR je o rozšírení rozsahu detekcie a odozvy naprieč koncovými bodmi, e-mailmi, sieťami, servermi a cloudovými záťažami. Rozširuje napríklad EDR na ďalšie dôležité oblasti aktivít, ako je napríklad e-mail, kde vzniká 94 % hrozieb škodlivého softvéru.

Využitie technológie Trend Micro XDR umožňuje

  • analyzovať hlavné príčiny detekcie a určiť, ako sa hrozba dostala do organizácie
  • automaticky vyhľadávať, či sa škodlivá príloha alebo URL adresa nachádza v priečinkoch doručenej pošty iných používateľov, na čo dokáže reagovať odstránením a zastavením šírenia hrozby
  • aktualizovať ochranné body pre blokáciu útokov v budúcnosti
  • vizualizovať životný cyklus útoku

Pripojte sa k webináru a sledujte, ako bezpečnostný expert diagnostikuje útok a rýchlo určí, čo sa stalo, ako, komu a čo treba urobiť, aby ste sa rýchlo zotavili.