Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Výkon bezpečnosti 

Webinár

Nástroje na ochranu pred najpokročilejšími hrozbami

Máj 2021 záznam
CyberArk
Záznam z podujatia

Zoznámte sa podrobnejšie s nástrojmi, ktoré používa modrý tím na ochranu pred piatimi hlavnými typmi incidentov v rámci našej Attack & Defend Virtual War Room Experience.

V tretej časti webinárov Attack & Defend venujeme tridsať minút popisu nástrojov používaných pri simulovanej obrane. Kombinácia nástrojov na prevenciu a kontrolu a nástrojov na odhaľovanie hrozieb je základnou súčasťou každej bezpečnostnej stratégie a zároveň najdôležitejším elementom znižovania rizika významných incidentov. Pozrieme sa na konkrétne nástroje, ktoré riešia:

  • Správu poverení na zabezpečenie prístupu používateľov - ľudí či algoritmov
  • Presadzovanie princípu minimálnych privilégií pre ciele vo Windows, NIX aj cloude
  • Stanovenie hraníc poverení a implementáciu privilegovanej správy
  • Schopnosť odhaľovať vysoko rizikové alebo neobvyklé správanie, varovať pred ním a reagovať naň