Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Výkon bezpečnosti 

Webinár

Minimalizácia prístupových privilégií a správa oprávnení v cloudovej infraštruktúre

Registrácia na vyžiadanie
CyberArk
Záznam z podujatia

Stratégie organizácií čoraz viac využívajú viacero rôznych cloudov a čelia preto výzve konzistentnosti bezpečnostných kontrol v paradigmách oprávnení jednotlivých cloudových platforiem. Rastúce množstvo a zložitosť oprávnení, ktoré sú organizácie nútené spravovať pri svojej expanzii do cloudu len zvýrazňuje naliehavosť zabezpečenia prístupu.

Gartner sa domnieva, že správna správa privilegovaného prístupu v cloudových prostrediach si vyžaduje dodržiavanie zásady minimálnych oprávnení.

Webinár na vyžiadanie, v ktorom vystupuje analytik Gartneru Paul Mezzera, sa zameriava na:

  •  Typy oprávnení a hlavné výzvy, súvisiace so správou oprávnení v cloude
  • Základné požiadavky na správu cloudových oprávnení, od detekcie po optimalizáciu a nápravu
  • Osvedčené postupy na znižovanie rizika a usmernenie pri navrhovaní riešení, ktoré vyhovujú vašim potrebám

Tento webinár pomôže manažérom IT a bezpečnosti lepšie porozumieť výzvam a požiadavkám na správu cloudových oprávnení pri posudzovaní nástrojov a možností riešenia tejto výzvy vrátane novej kategórie riešení na správu oprávnení v cloudových infraštruktúrach (CIEM).