Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Výkon bezpečnosti 

Konferencia

IV. ročník EPI konferencie: Kybernetická bezpečnosť 2022

Záznam na vyžiadanie, 3. 10. – 4. 10. 2022
Micro Focus
Záznam z podujatia

EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2022

Úvodné podujatie mesiaca kybernetickej bezpečnosti prezentuje témy od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy, cez detekciu až ochranu pred rizikami. Prínosom sú prezentácie a panely, kde zdieľajú profesionáli svoje skúsenosti z praxe firiem aj organizácií.

V spolupráci s odbornými garantmi tu nájdete aj trendové témy ako sú hybridné hrozby, blockchain a digitálne aktíva. Konferencia je pod záštitou Národného bezpečnostného úradu, organizuje spoločnosť Poradca podnikateľa.

Komu je konferencia určená?

IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

***

Do pozornosti dávame prednášku

Petr Hněvkovský Chief Cyber Security Strategy z Micro Focus

Hrozby v priamom prenose, ako nebyť slepý a správne zacieliť svoje obmedzené zdroje

4. 10. 2022

11:50 – 12:10

 ***

Aké témy vás čakajú na konferencii

  • Aktuálny stav, výzvy a problémy regulácie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
  • Zosúladenie bezpečnostných požiadaviek so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
  • Metódy auditu a testovania kybernetickej bezpečnosti
  • Globálne skúsenosti z praxe od „analýzy po audit“
  • Bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných rizík
  • Bezpečnosť očami hackera
  • Bežný deň manažéra kybernetickej bezpečnosti

***

Program a bio prednášajúcich TU.

Prezenčná aj online účasť.

Záznam TU