Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Výkon bezpečnosti 

Webinár

CyberArk pomáha pri predlžovaní platnosti kybernetického poistenia

Záznam na vyžiadanie
CyberArk
Záznam z podujatia

Kybernetické poistenie je typ všeobecného poistenia strát a výdavkov spôsobených bezpečnostnými incidentmi, ako sú dátové úniky, narušenia siete a dokonca aj potenciálne prerušenia chodu firmy. Útoky v ostatných rokoch spôsobujú prudko rastúci počet bezpečnostných incidentov a následných strát, kvôli čomu začali poisťovne od klientov požadovať ako podmienku na poskytnutie poistného krytia zavedenie preventívnych opatrení.

Hoci každá poistná zmluva proti riziku kybernetického útoku obsahuje unikátny súbor preventívnych opatrení, základnou požiadavkou pre firmy sa stáva viacfaktorová autentifikácia (MFA) na ochranu prístupu ku všetkým kritickým zdrojom. Je dokázané, že MFA výrazne znižuje počet úspešných kybernetických útokov v organizáciách všetkých veľkostí.

Ako však môžete urobiť viac, než len zaškrtnúť správne políčko na formulári so žiadosťou o predĺženie poistnej zmluvy, a vybrať si naozaj správne riešenie MFA? Ktorým zdrojom dať prioritu a chrániť ich? A na záver - ako nasadiť MFA v hybridných alebo cloudových prostrediach, kde zamestnanci nepracujú v jednej lokalite?

Brandon McCaffrey a Stas Neyman vám povedia o kybernetickom poistení, o MFA aj o spôsoboch, ako tieto oblasti prepojiť a vytvoriť robustnú a komplexnú bezpečnostnú stratégiu.

Na webinári sa dozviete

  • Aké zmeny sa udiali na trhu s kybernetickým poistením
  • Aké zdroje by mali byť chránené MFA
  • Ako riešenia CyberArk môžu brániť ransomvérovým útokom a bezpečnostným incidentom
  • Ako vám CyberArk môže pomôcť splniť požiadavky poisťovní

Rečníci
Stas Neyman riaditeľ produktového marketingu CyberArk
Brandon McCaffrey Solution Strategy architekt CyberArk