Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Výkon bezpečnosti 

Webinár

4 kľúčové kroky na elimináciu rozrastania sa bezpečných úložísk hesiel naprieč aplikáciami AWS

Marec 2023 záznam
CyberArk
Záznam z podujatia

Keďže firmy sa čoraz viac spoliehajú na rýchle a masívne nasadzovanie inovatívnych aplikácií, útočníci sa neúnavne snažia využiť každú slabinu. A hoci bezpečnostné tímy už vo veľkej miere zvládajú zabezpečenie aplikácií, ešte stále žiadajú od vývojárov veľa vecí, ktoré zas oni nie sú ochotní robiť. Dá sa zabrániť tomu, aby tieto požiadavky skončili?

Bezpečnostné tímy potrebujú na zabezpečenie poverení a identít, ktoré využívajú aplikácie, komplexné nástroje. Aby vývojári akceptovali bezpečnostné odporúčania, musia aj bezpečnostné tímy používať nástroje, ktoré vývojárom vychádzajú v ústrety tam, kde vývojové tímy pracujú.

Jedným z riešení je integrácia špecializovaných bezpečnostných nástrojov s cloudovými bezpečnostnými nástrojmi, ako napríklad AWS Secrets Manager.

Tento webinár je určený pre bezpečnostných profesionálov, odborníkov, vývojárov - DevOps a DevSecOps a všetkých, ktorí sa zaujímajú o zabezpečenie aplikácií.

Pripojte sa a zistite, ako CyberArk spolupracuje s Amazon Web Services, aby sa naplnili potreby a očakávania vývojárov aj kyberbezpečnostných tímov.

Získajte praktické poznatky a spoznajte

  • Výzvy, ktorým čelia tímy zabezpečujúce správu a zabezpečenie tajomstiev aplikácií
  • Rozdiely medzi požiadavkami vývojárskych a bezpečnostných tímov
  • Prístupy na elimináciu rozrastania sa bezpečných úložísk hesiel v rámci projektov, aby ste dosiahli najlepšie bezpečnostné postupy na správu tajomstiev
  • Ako jednoducho a efektívne vyjsť v ústrety potrebám vývojárov aj bezpečnostných tímov spojením CyberArk Secrets Hub a AWS Secrets Manager

Zoznámte sa s prednášajúcimi

  • Jack L. Poller, senior analytik, ESG
  • Chris Smith, riaditeľ produktového marketingu DevSecOps, CyberArk
  • Robert Sawyer, Sr. Director, DevSecOps Solutions Marketing, CyberArk