KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Centrum vedecko-technických informácií SR

Kancelária prezidenta SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Národná transfúzna služba SR

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

Duslo, a. s.

Duslo, a. s., odštepný závod ISTROCHEM

Incheba, a. s.

Slovenská pošta, a. s.

Slovnaft, a. s.

Towercom, a. s.

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s.

Informed consent: Our web site uses cookies to analyze visits to the site and maintain statistics on when and how users view our pages. No users can be identified on the basis of the statistics. We also use standard third-party cookies e.g. for Google Analytics. If you wish to reject cookies you can do so in the settings of your browser.

I understand

Informed consent: Our web site uses cookies to analyze visits to the site and maintain statistics on when and how users view our pages. No users can be identified on the basis of the statistics. We also use standard third-party cookies e.g. for Google Analytics. If you wish to reject cookies you can do so in the settings of your browser.

I understand