Kybernetická bezpečnosť 

Bezpečnostné operačné centrá

Detekcia hrozieb v reálnom čase, analýza a vyšetrovanie bezpečnostných incidentov, zabezpečenie forenzných dôkazov, rýchla reakcia na kybernetický útok a zotavenie sa z neho.

Bezpečnostné operačné centrá Security Operation Center (SOC)

Reakcia na incidenty Incident Response

Medzi naše referencie patria bezpečnostné operačné centrá vo verejnej správe a súkromnom sektore.

Pri realizácii centra kladieme dôraz na komunikáciu so zákazníkmi a venujeme pozornosť získaniu vstupných informácií, popisu cieľov a potrieb zákazníka. Na základe vstupného auditu vytvoríme návrh potrebných procesov, korelačných pravidiel pre identifikáciu bezpečnostných incidentov, nastavenie notifikačného workflow, tvorbu výstupných reportov a plán školenia zamestnancov.

Výsledkom sú implementované nástroje na monitorovanie infraštruktúry v reálnom čase s komplexným prehľadom o situácii v organizácii.

 • firewall
 • systémy :
  • detekcie a prevencie prienikov (IDS/IPS)
  • na ochranu pred škodlivým kódom (antivírusové, antispamové, a podobné)
  • na ochranu webových stránok a portálov
  • na vyhľadávanie a manažment zraniteľností (vulnerability assessment)
  • správy používateľov
 • a mnohé ďalšie.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem