Zákon o kybernetickej bezpečnosti 

Organizácie kritickej infraštruktúry

Ponúkame expertné služby na zabezpečenie legislatívnych povinností kybernetickej bezpečnosti

Riešenia pre prevádzkovateľov základných služieb, kde základná služba je prvkom kritickej infraštruktúry

Ak ste ako prevádzkovateľ základnej služby registrovaný v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti na stránke Národného bezpečnostného úradu a zároveň v zozname prvkov kritickej infraštruktúry podľa schváleného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 347/2018 Z. z., pomôžeme vám s riešením požiadaviek zákona prostredníctvom konzultačných služieb, služieb návrhu, vypracovania alebo revízie bezpečnostnej dokumentácie, ako aj návrhu a realizácie opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností.

Naši odborníci disponujú potrebnými certifikáciami v zmysle požiadaviek zákona o utajovaných skutočnostiach.

Chcem vedieť viac

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem