Bezpečnosť ako súčasť stratégie 

Webcast

InsightVM: Posúdenie zraniteľnosti pre moderné prostredia

Február 2021 záznam
Rapid7
Záznam z podujatia

Rapid7 InsightVM je špičkové riešenie na hodnotenie zraniteľnosti, ktoré je určené na zhromažďovanie údajov v rámci moderného ekosystému, stanovenie priorít rizika pomocou analýzy útočníkov a pomoc pri rýchlej a efektívnej náprave.

Obsah

  • Úplná viditeľnosť IT prostredia
  • Priorita skutočných rizík
  • IT integrované projekty sanácie
  • Prestavba automatizačných pracovných postupov

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem