Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Bezpečnosť ako súčasť stratégie 

Seminár

InsightIDR: Cloud SIEM pre vašu modernú sieť

November 2020 záznam
Rapid7
Záznam z podujatia

InsightIDR – cloud SIEM Rapid7 – pomáha analytikom realizovať efektivitu pre úspešnú detekciu a reakciu na hrozby v súčasných moderných prostrediach.

  • Získajte prehľad o svojej IT oblasti bez toho, aby ste uviazli v konfiguráciách a tvorbe pravidiel
  • Detegujte hrozby včas a spoľahlivo
  • Minimalizujte čas reakcie pomocou rozsiahlych kontextových vyšetrovaní a automatizácie
  • Okamžitá návratnosť investícií