ALISON webináre 

Webinár

Ako riadiť kybernetickú bezpečnosť vašej spoločnosti komplexne, efektívne a pragmaticky

Jún 2021 záznam
Záznam z podujatia

Predstavujeme softvérový nástroj CSA, ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky. Funkcionality a modularita nástroja garantujú profesionálny výkon, súlad s legislatívou a prehľadnosť.

CSA odpovedá na všetky potreby a požiadavky riadenia kybernetickej bezpečnosti

  • Vlastníci aktív v organizačnej štruktúre
  • Komplexná správa aktív, mapa aktív
  • Analýza, hodnotenie a mitigácia rizík
  • Vyhlásenie o aplikovateľnosti
  • Plány kontinuity
  • Správa a hodnotenie dodávateľov

Za necelých 60 minút vám ukážeme využitie nástroja CSA na konkrétnom príklade, predvedieme očakávané scenáre a zodpovieme Vaše otázky. Ukážku nástroja CSA nájdete TU.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem