ALISON webináre 

Webinár

Ako riadiť kybernetickú bezpečnosť komplexne, efektívne a pragmaticky. Jesenná aktualizácia!

Október 2021 záznam
Záznam z podujatia

Určite sa zhodneme na tom, že riadenie kybernetickej bezpečnosti v každej organizácii by malo spĺňať podmienky komplexnosti, efektivity a pragmatického prístupu. Softvérový nástroj CSA spĺňa všetky tieto požiadavky a jeho popularita práve pre túto komplexnosť a flexibilitu rastie.

Jesenné novinky prinášajú zmenu licenčného modelu!

V časovom limite necelých 60 minút vám ukážeme využitie nástroja CSA na konkrétnom príklade, predvedieme očakávané scenáre a zodpovieme Vaše otázky. Ukážka že je „pre každého používateľa, počínajúc obcou či stredne veľkým mestom až po ministerstvo“.

Jesenné novinky CSA

  • Rozdelenie CSA do viacerých typov licencii a rapídne zníženie ceny
  • Možnosť kombinovať základné CSA s modulmi podľa priania zákazníka = nižšia cena
  • Možnosť využiť CSA len pri audite kyberbezpečnosti

Funkcionality a modularita nástroja garantujú profesionálny výkon, súlad s legislatívou a prehľadnosť.

CSA je odpoveďou na všetky požiadavky riadenia kybernetickej bezpečnosti a potreby organizácie

  • Vlastníci aktív v organizačnej štruktúre
  • Komplexná správa aktív, mapa aktív
  • Analýza, hodnotenie a mitigácia rizík
  • Vyhlásenie o aplikovateľnosti
  • Plány kontinuity
  • Správa a hodnotenie dodávateľov

Ukážku nástroja CSA nájdete TU.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem