Ochrana utajovaných skutočností

Bezpečnostná dokumentácia pre oblasť priemyselnej bezpečnosti

Zákazníkom, ktorí spĺňajú požiadavky na ochranu utajovaných skutočností, poskytujeme služby návrhu, vypracovania alebo revízie bezpečnostnej dokumentácie, opatrení pre oblasť utajovaných skutočností. Súčasťou našich služieb je aj aktualizácia a vypracovania dokumentácie v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich oblastí.

Informačný súhlas: Na účely merania a štatistiky návštevnosti webovej stránky používame súbory cookies. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu. Používame cookies tretích strán, ktoré sú štandardné pre daný odbor, napríklad Google Analytics. Ak chcete odmietnuť akceptáciu cookies, môžete tak urobiť v nastavení vášho prehliadača.

Rozumiem